nota prawna

 

warunki użytkowania

 

Spółka Takeda ma przyjemność udostępnić niniejszą witrynę internetową i zamieszczane w niej treści w celach informacyjnych. Należy uważnie przeczytać warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej. Takeda dokłada wszelkich starań w celu dopilnowania, aby informacje były rzetelne na dzień ich zamieszczenia w witrynie. Należy jednak pamiętać o tym, że Takeda nie jest w stanie zagwarantować rzetelności tych informacji i nie będzie odpowiadać z tytułu ewentualnych strat czy szkód poniesionych w wyniku decyzji podjętych na podstawie takich informacji. Treść informacji zamieszczanych na stronie może zostać zmieniona przez Takeda w każdej chwili bez informowania Ciebie. Korzystając ze strony zgadzają się Państwo, aby niniejsze warunki były stosowane bez ograniczeń i zastrzeżeń.

 

wykorzystanie materiałów i prawa własności intelektualnej

 

Prawa autorskie do niniejszej witryny przysługują spółce Takeda. Wszelkie inne prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Firma Takeda zezwala użytkownikom witryny na kopiowanie publikowanych w niej materiałów wyłącznie do użytku niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania na każdej ich kopii wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.

 

linki do witryn innych podmiotów

 

W niniejszej witrynie mogą być czasem umieszczane hiperłącza do witryn innych podmiotów. Takeda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje czy opinie zamieszczane w takich witrynach oraz nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym względzie. Jako że Takeda nie sprawuje kontroli nad tego rodzaju witrynami, a treści w nich zamieszczane podlegają zmianom, które nie są zgłaszane Takeda, do obowiązków użytkownika danej witryny należy upewnienie się, że pozyskiwane informacje są rzetelne i że oprogramowanie pobierane z takiej witryny nie zawiera wirusów czy innych szkodliwych składników. Takeda nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności z tytułu strat, szkód, kosztów czy zobowiązań poniesionych bądź zaciągniętych w wyniku pobrania takich materiałów.

 

zamieszczane informacje nie zastępują porady Lekarza

 

Informacje zamieszczane na stronie mają na celu wyłącznie zaprezentowanie wiedzy na tematy związane ze zdrowiem. Informacje te nie powinny być uznawane za pełne i nie powinny zastępować wizyty, konsultacji lub porady lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Takeda nie zaleca samodzielnego rozwiązywania problemów zdrowotnych. Kwestie zdrowotne należy jak najszybciej omówić z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Informacje zamieszczane na stronie nie zastępują profesjonalnej porady lekarskiej i nie powinny opóźniać zgłoszenia się po taką poradę.

 

zamieszczane informacje niekoniecznie są rzetelne, pełne i aktualne

 

Informacje, do których uzyskują Państwo dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny, nie są wyczerpujące. Takeda dokłada wszelkich uzasadnionych starań, żeby informacje zamieszczane w witrynie były rzetelne i aktualne, ilekroć jest to możliwe, ale nie składa zapewnień ani oświadczeń co do ich rzetelności czy kompletności. Informacje są przekazywane w dostępnej postaci bez jakichkolwiek zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianego zapewnienia o przydatności tych informacji do określonego celu. Takeda nie odpowiada za uszkodzenie komputera na skutek korzystania z niniejszej witryny. Takeda nie składa zapewnień, ani oświadczeń, że dostęp do witryny będzie terminowy, nieprzerwany i wolny od błędów. Takeda nie gwarantuje, że niniejsze strony lub udostępniający je serwer nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych składników. Takeda, jej jednostki podległe i filie, jej urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, informatorzy, a także licencjodawcy oraz ich spadkobiercy i pełnomocnicy nie będą w żadnym przypadku odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze, przykładowe, specjalne, moralne lub inne szkody, nawet w przypadku uzyskania informacji o takich szkodach. Powyższy wyjątek może nie mieć zastosowania w jurysdykcjach w zakresie w jakim nie dopuszczają one wykluczenia dorozumianych gwarancji.

 

informacje

 

Wszelkie informacje umożliwiające ustalenie tożsamości w komunikacji elektronicznej z niniejszą witryną podlegają przepisom ochrony danych spółki Takeda

 

 

*HAE (ang. Hereditary Angioedema – HAE) - Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy.