kontakt

 

dla pytań ogólnych

Adres

Shire Polska Sp. z o.o.
Shire teraz część grupy Takeda
Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
info.warszawa@takeda.com

Telefon

+48 22 223 03 00
+48 22 223 03 40

 

dla pytań dotyczących kwestii medycznych

MedinfoEMEA@takeda.com
 

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub przekazać zgłoszenie bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Bezieczeństwa stosownia produktów leczniczych Shire:

E-mail

drugsafety@shire.com

 

kontakt z inwestorami lub mediami

E-mail

media_relations@takeda.com

 

*HAE (ang. Hereditary Angioedema – HAE) - Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy.