wsparcie dla osób z HAE

 

Jeśli zmagasz się z HAE lub kochasz kogoś, z tą chorobą niezwykle pomocna może okazać się rozmowa z osobami które rozumieją problemy, z jakimi się mierzysz. Kontakt z osobami ze Stowarzyszenia HAEi może Ci pomóc odkryć nowe możliwości, zbudować grupę wsparcia i znaleźć pomoc, gdy będziesz jej potrzebować.

 

 

Rozmawiaj z przyjaciółmi i najbliższymi

Twój stan zdrowia jest oczywiście Twoją prywatną sprawą, ale rozważ poinformowanie najbliższych przyjaciół, rodziny i współpracowników, że chorujesz na HAE. Przeprowadź z nimi otwartą i szczerą rozmowę, aby wiedzieli, jak mogą Ciebie wspierać i jakie kroki podjąć w przypadku zagrożenia.

Rozmawiaj z przyjaciółmi i najbliższymi


<h4>Rozmawiaj z przyjaciółmi i najbliższymi</h4>

Twój stan zdrowia jest oczywiście Twoją prywatną sprawą, ale rozważ poinformowanie najbliższych przyjaciół, rodziny i współpracowników, że chorujesz na HAE. Przeprowadź z nimi otwartą i szczerą rozmowę, aby wiedzieli, jak mogą Ciebie wspierać i jakie kroki podjąć w przypadku zagrożenia.

*HAE (ang. Hereditary Angioedema – HAE) - Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy.
HAEi - HAE International