HAE a Twoja rodzina

 

HAE występuje zazwyczaj rodzinnie, dlatego jest nazwana chorobą „dziedziczną”. Jeśli jedno z rodziców cierpi na HAE, u każdego dziecka istnieje 50% ryzyko odziedziczenia choroby. Jeśli dziecko nie odziedziczy choroby, nie przekaże jej kolejnym pokoleniom.

 

W przeprowadzonej ankiecie osoby z HAE posiadały średnio 2 bliższych i 2 dalszych członków rodziny, u których również zdiagnozowano HAE.* Oznacza to, że jako zdiagnozowany pacjent również możesz posiadać członków rodziny, którzy chorują na HAE.

 

Zachęć członków swojej rodziny do rozmowy z lekarzem na temat badań w kierunku HAE.

 

Ponieważ HAE jest rzadką chorobą, niektórzy lekarze mogą nie znać tego schorzenia. Możesz pomóc członkom swojej rodziny w rozmowie z lekarzem i zachęcić ich do przebadania się. Jeśli członek Twojej rodziny jest zainteresowany rozmową z lekarzem na temat HAE, poinformuj go/ją, że są dostępni specjaliści, którzy mogą pomóc w rozpoznaniu i leczeniu HAE.

Rodzic chory na HAE ma 1 gen prawidłowy i 1 gen HAE. Dziecko otrzymuje po 1 genie od każdego z rodziców, więc istnieje 50% ryzyko, 
że odziedziczy gen HAE

 

*W ogólnoświatowej ankiecie obejmującej 313 osób z HAE.

 

*HAE (ang. Hereditary Angioedema – HAE) - Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy.