w jaki sposób rozpoznaje się HAE?

 

Diagnostykę HAE lekarz rozpoczyna od przeprowadzenia wywiadu klinicznego i rozmowy z pacjentem. Ponieważ HAE jest chorobą rzadką większość lekarzy nigdy nie spotkała w swojej praktyce pacjenta z HAE. Z tego powodu uzyskanie właściwej diagnozy może być problematyczne.

 

 

Czego można się spodziewać podczas wizyty u lekarza

Jeśli lekarz będzie podejrzewał u Ciebie HAE, najprawdopodobniej zapyta, jakie są objawy i kiedy po raz pierwszy zostały one zaobserwowane. Ponieważ HAE jest chorobą dziedziczną, lekarz prawdopodobnie zapyta, czy ktoś z rodziny miał epizody obrzęku lub czy u kogoś rozpoznano HAE.

Czego można się spodziewać podczas wizyty u lekarza


<h4>Czego można się spodziewać podczas wizyty u lekarza</h4>

Jeśli lekarz będzie podejrzewał u Ciebie HAE, najprawdopodobniej zapyta, jakie są objawy i kiedy po raz pierwszy zostały one zaobserwowane. Ponieważ HAE jest chorobą dziedziczną, lekarz prawdopodobnie zapyta, czy ktoś z rodziny miał epizody obrzęku lub czy u kogoś rozpoznano HAE.

spotblock image warto wiedzieć

Nawet jeśli nikt w rodzinie nie choruje na HAE, choroba może wystąpić u Ciebie.
W jednym przypadku na cztery HAE jest spowodowana spontaniczną mutacją genetyczną.1

spotblock image wskazówki do rozmowy

Ten przewodnik może być pomocny w rozpoczęciu rozmowy z lekarzem na temat HAE

pobierz przewodnik

 

Badania potwierdzające diagnozę HAE

Jeśli lekarz będzie podejrzewał HAE, może zlecić wykonanie badania krwi, które jest często stosowane w celu potwierdzenia diagnozy. Badanie określa stężenie białka C1-INH we krwi obwodowej. Lekarz będzie również analizował inne informacje, takie jak występujące objawy i wpływ na nie niektórych leków oraz przeprowadzi wywiad rodzinny.

 

 
referencje: 1. PAPPALARDO, E. et al. Basic and clinical immunology 2000: 1147-54.

 

*HAE (ang. Hereditary Angioedema – HAE) - Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy.