Wpływ HAE - rozmowa z pacjentem

 

Starasz się ograniczyć wpływ choroby na Twoich pacjentów. Czy Twoi pacjenci są zaznajomieni z wszystkimi rodzajami wpływu, jaki wywiera na nich choroba? Wielu pacjentów może nawet nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo negatywny wpływ HAE może wywierać na ich codzienne funkcjonowanie.1

 

W ramach oceny całkowitego wpływu HAE na Twoich pacjentów, rozważ zadanie im następujących pytań:

  • Jak często martwisz się nieprzewidywalnością kolejnego napadu lub bierzesz go pod uwagę w swoich planach?

  • Czy ograniczyłeś/-aś swoje podróże z powodu lęku przed napadem?

  • Czy unikałeś/-aś robienia planów dotyczących życia społecznego i innych aktywności?

  • Czy utraciłeś/-aś szanse rozwoju edukacyjnego lub zawodowego?

spotblock image kwestionariusz dla pacjenta

Udostępnij te pytania swojemu pacjentowi/swojej pacjentce, aby ułatwić identyfikację obszarów życia, gdzie może doświadczać trudności związanych z HAE.

pobierz
 
Piśmiennictwo: 1. Bygum A, Aygören-Pürsün E, Beusterien K, et al. Burden of illness in hereditary angioedema: a conceptual model. Acta Derm Venereol. 2015;95(6): 706-710.

 

*HAE (ang. Hereditary Angioedema – HAE) - Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy.