w jaki sposób leczy się HAE?

 

Jeśli napady nie są leczone, objawy stopniowo nasilają się w ciągu 12 do 36 godzin i zazwyczaj ustępują po 1 do 5 dni. Leczenie HAE powinno być dostosowane do potrzeb i stylu życia pacjenta, aby umożliwić zmniejszenie obciążenia chorobą poprzez zapobieganie napadom lub ich złagodzenie.1,2

 
Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Alergii (WAO) z 2017 r., leczenie HAE obejmuje:

leczenie doraźne

Zalecenia WAO/EAACI:

„Zalecamy, aby w odniesieniu do wszystkich napadów:

  • Rozważyć leczenie doraźne oraz leczyć każdy napad obejmujący lub potencjalnie obejmujący górne drogi oddechowe.
  • Zastosować jak najszybsze leczenie.
  • • Zastosować leczenie z użyciem C1-INH, ekalantydu (lek nie jest zarejestrowany w Polsce), albo ikatybantu.”3

krótkoterminowe leczenie zapobiegawcze (profilaktyczne)

Zalecenia WAO/EAACI:
„Zalecamy profilaktykę krótkoterminową przed zabiegami, które mogą wywołać napad.”3

długoterminowe leczenie zapobiegawcze (profilaktyczne)

Zalecenia WAO/EAACI:
„Zalecamy, aby pacjenci byli badani podczas każdej wizyty w ramach profilaktyki długoterminowej. Należy uwzględnić obciążenie chorobą i preferencje pacjenta.”3

Dostępność leczenia jest różna w różnych krajach.

 

 

spotblock image Ulotka informacyjna zawierająca Wytyczne leczenia HAE - ulotka informacyjna

Zobacz zalecenia WAO/EAACI dotyczące leczenia pacjentów z HAE.

pobierz

Obejrzyj fim aby dowiedzieć się wiecej:

Nowe spojrzenie na leczenie profilaktyczne i doraźne: Najważniejsze informacje na temat wytycznych WAO/EAACI z 2017 r.

Dr Marcus Maurer omawia niektóre zmiany w wytycznych dotyczących leczenia.

Proszę zauważyć, że obecne wytyczne dotyczące leczenia odnoszą się wyłącznie do pacjentów z HAE typu 1 i typu 2; patogeneza innych postaci HAE nie jest dobrze scharakteryzowana, dlatego sposoby leczenia mogą nie być tak skuteczne3

 
Piśmiennictwo: 1. Bygum A, Aygören-Pürsün E, Beusterien K, et al. Burden of illness in hereditary angioedema: a conceptual model. Acta Derm Venereol. 2015;95(6): 706-710. 2. Longhurst H, Cicardi M. Hereditary angioedema. Lancet. 2012;379(9814):474-481. 3. Maurer M, Magerl M, Ansotegui I, et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema—the 2017 revision and update. Allergy. 2018. doi:10.1111/all.13384.

 

*HAE (ang. Hereditary Angioedema – HAE) - Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy.
EAACI - Europejska Akademia Alergii i Immunologii Klinicznej